Hírek, események

Munkatársat keresünk

1., Könyvtáros munkakör

2., Takarító


Könyvtáros munkakör

Vörösmarty Mihály Könyvtár- Székesfehérvár

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Oskola utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Helyismereti feltáró munka végzése, sajtófigyelés, tartalmi és formai feltárás. A Fejér megyei személyiségek katalógusának építése, gondozása. Helyismereti tájékoztatás, irodalomkutatások készítése. Közreműködés megyei, városi és a könyvár helyismereti rendezvényeinek szervezésében, rendezésében, együttműködés a megyei társintézményekkel. Helytörténeti órák, csoportos foglalkozások tartása, segédanyag készítése. Javaslattétel helyismereti dokumentumok beszerzésére, a helyismereti gyűjtemény gondozása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, Könyvtár szakos főiskolai diploma, vagy informatikus könyvtáros BA képzés, vagy főiskolai szintű végzettség és segédkönyvtáros szakképesítés,
 •         Könyvtáros és/vagy helytörténet - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

Elvárt kompetenciák:

 •         Önálló munkavégzés ,
 •         Jó kommunikációs készség,
 •         Csapatmunka,
 •         Terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •         Szakmai önéletrajz
 •         Végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 •         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Buriánné Tarró Edit nyújt, a 06/22-312-684 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Vörösmarty Mihály Könyvtár- Székesfehérvár címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Közigállás/2020/03 , valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros.
 •         Elektronikus úton Buriánné Tarró Edit részére a burianne@vmk.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Adatkezelési tájékoztató: A jelentkezésben megadott adatait a meghirdetett pozícióra való jelentkezések nyilvántartása és adminisztrációja céljából, hozzájárulása alapján kezeljük, az adatokhoz a pályázat elbírálói férnek hozzá. A meghirdetett pozícióra való felvétel hiányában a felvétellel kapcsolatos döntést követően az adatokat haladéktalanul töröljük, kivéve, ha jelentkezésében hozzájárulását adja szakmai anyaga 6 hónapig történő tárolásához, későbbi munkalehetőség felkínálása céljából. A jelentkezésében kérjük, kifejezetten nyilatkozzon arról, hogy hozzájárul a jelentkezésben és önéletrajzában található személyes adatainak fenti célú kezeléséhez. Kifejezett hozzájárulás hiányában jelentkezését sajnos nem tudjuk figyelembe venni, önéletrajza és jelentkező levele azonnali törlésre kerül jogszabályi kötelezettségünk alapján.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vmk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. március 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


Vissza az oldal elejére

Takarító

Határozatlan időre, nyolc órás munkaidőben foglalkoztatott takarítónőt keresünk.

A mukakör részletei:
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1.
lletmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
        általános iskolai végzettség
        magyar állampolgárság
        büntetlen előélet
        4 hónap próbaidő vállalása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
        önéletrajz
        iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata
       sikeres elbírálás esetén erkölcsi bizonyítvány

A munkakör legkorábban 2020. március 23. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 20.
Az önéletrajzokat a fulop.andrea@vmk.hu címre várjuk.

Vissza az oldal elejére

További híreink

A Vörösmarty Mihály Könyvtár nevében Buriánné Tarró Edit Erzsébet igazgató vette át a Minősített Könyvtár elismerő oklevelet és díjat.

2020. január 24.

Megszületett a Fantasztikus karácsony irodalmi pályázat eredménye!

2019. december 19.

Fantasztikus karácsony

Beküldési határidő:
2019. december 8.

Eredeményhirdetés:
2019. december 19.

A 2019-2020-as tanév első félévében is várjuk iskolai csoportok jelentkezését könyvtári tematikus foglalkozásainkra.
Tematikus foglalkozásainkra óvodás csoportok jelentkezéseit várjuk - kézműveskedéssel, interaktivitással, játékos mesefeldolgozásokkal.

Várjuk javaslataikat márciusi kosarunkba.


Online elérhető adatbázis és e-könyvek

Filmes-téka

Fából és szalagból készült alkotások...

forrás: Fehérvár Médiacentrum

A Finn kultúra napja

forrás: Fehérvár Médiacentrum

Sasvári János László kiállítása

forrás: Fehérvár Médiacentrum


További videók

Könyvajánló

EFOP-3.7.3-16-2017-00106

Az én könyvtáram


A "Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek" című program országos hatókörű könyvtári projektje