Hírek, események

Munkatársakat keresünk

1., Igazgatóhelyettesi munkakör

2., Könyvtáros munkakörIgazgatóhelyettesi munkakör

Vörösmarty Mihály Könyvtár - Székesfehérvár

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

igazgatóhelyettes (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020. március 4-től 2025. március 3-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az igazgató szakmai, vezetői munkájának segítése, helyettesítése, a minőségbiztosítási folyamatok menedzselése, pályázatok koordinálása. Belső kontroll-rendszer működtetése. Az Üzemeltetési csoport munkájának segítése. Marketing feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                 

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, Szakirányú felsőfokú képesítés,
 •         Szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Angol nyelvből középfokú B típusú általános nyelvvizsga,
 •         TextLib rendszer ismerete
 •         Vezetői tapasztalat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. március 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Buriánné Tarró Edit Erzsébet nyújt, a +36-22-340-700 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Vörösmarty Mihály Könyvtár - Székesfehérvár címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Közigállás/2020/01 , valamint a munkakör megnevezését: igazgatóhelyettes.
 •         Elektronikus úton Buriánné Tarró Edit Erzsébet részére a burianne@vmk.hu E-mail címen keresztül
 •         Személyesen: Buriánné Tarró Edit Erzsébet, Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Vissza az oldal elejére


Könyvtáros munkakör

A Vörösmarty Mihály Könyvtár                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján

pályázatot hirdet

Könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A Könyvtárellátási és módszertani csoport könyvtárosaként a megye önkormányzati könyvtárai munkájának módszertani segítése, települési gyűjteményszervezés, helyszíni kiszállásokkal.

Az éves statisztikai adatok begyűjtése, ellenőrzése, javítása, határidőre való továbbítása a Könyvtári Intézet felé. Az adatszolgáltatás alapjául szolgáló nyilvántartások ellenőrzése, javítása. Az adatok rögzítése. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében a szolgáltató helyek statisztikáját, információ ellátását, szakmai tanácsadását, felügyeletét, beszámolók elemzését végzi.

Kapcsolattartás a települési könyvtárosokkal.

További feladatok:

Olvasószolgálat, tájékoztatás, számítógépes nyilvántartás és kölcsönzési rendszer kezelése (TextLib), a könyvtár nyitvatartási idejében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:    

 • Könyvtár szakos főiskolai diploma, vagy informatikus könyvtáros BA képzés, vagy főiskolai szintű végzettség és segédkönyvtáros szakképesítés, esetleg művelődésszervező szakképzettség.
 • Felhasználói szintű informatikai ismeretek
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Könyvtáros munkakörben betöltött - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű TextLib ismeretek

Elvárt kompetenciák:

 • Jó kommunikációs készség
 • Önálló munkavégzés
 • Csapatmunka
 • Terhelhetőség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betöltésének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően március 6-tól betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Buriánné Tarró Edit Erzsébet nyújt, a 06/22-312-684-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Vörösmarty Mihály Könyvtár címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni „Pályázat a Vörösmarty Mihály könyvtáros állásra”
 • Elektronikus úton Buriánné Tarró Edit Erzsébet igazgató részére a burianne@vmk.hu e-mail címen keresztül
 • Személyesen: VMK Felnőtt kölcsönző részleg

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok alapján a legalkalmasabbnak tűnő jelölteket behívjuk elbeszélgetésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • vmk.hu – 2020. február 12.

Adatkezelési tájékoztató

A jelentkezésben megadott adatait a meghirdetett pozícióra való jelentkezések nyilvántartása és adminisztrációja céljából, hozzájárulása alapján kezeljük, az adatokhoz a pályázat elbírálói férnek hozzá. A meghirdetett pozícióra való felvétel hiányában a felvétellel kapcsolatos döntést követően az adatokat haladéktalanul töröljük, kivéve, ha jelentkezésében hozzájárulását adja szakmai anyaga 6 hónapig történő tárolásához, későbbi munkalehetőség felkínálása céljából. A jelentkezésében kérjük, kifejezetten nyilatkozzon arról, hogy hozzájárul a jelentkezésben és önéletrajzában található személyes adatainak fenti célú kezeléséhez. Kifejezett hozzájárulás hiányában jelentkezését sajnos nem tudjuk figyelembe venni, önéletrajza és jelentkező levele azonnali törlésre kerül jogszabályi kötelezettségünk alapján

Vissza az oldal elejére

További híreink

A Vörösmarty Mihály Könyvtár nevében Buriánné Tarró Edit Erzsébet igazgató vette át a Minősített Könyvtár elismerő oklevelet és díjat.

2020. január 24.

Megszületett a Fantasztikus karácsony irodalmi pályázat eredménye!

2019. december 19.

Fantasztikus karácsony

Beküldési határidő:
2019. december 8.

Eredeményhirdetés:
2019. december 19.

A 2019-2020-as tanév első félévében is várjuk iskolai csoportok jelentkezését könyvtári tematikus foglalkozásainkra.
Tematikus foglalkozásainkra óvodás csoportok jelentkezéseit várjuk - kézműveskedéssel, interaktivitással, játékos mesefeldolgozásokkal.

Az én könyvtáram


A "Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek" című program országos hatókörű könyvtári projektje

Várjuk javaslataikat februári kosarunkba.

Online elérhető adatbázis és e-könyvek

Filmes-téka

Erdély ásványai és kristálycsodái

forrás: Fehérvár Médiacentrum

Minősített könyvtár a Vörösmarty

forrás: Fehérvár Médiacentrum

Fehérvártól a Balatonig

forrás: Fehérvár Médiacentrum


További videók

Könyvajánló

EFOP-3.7.3-16-2017-00106