Hírek, események

Munkatársat keresünk

1., Könyvtáros munkakör (Olvasószolgálat)

Könyvtáros munkakör

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Olvasószolgálat, tájékoztatás, számítógépes nyilvántartás és kölcsönzési rendszer kezelése (TextLib), könyvtárhasználati foglalkozások tartása, jó kommunikációs készség. Előny rendezvények, versenyek szervezésében, lebonyolításában szerzett tapasztalat és kiadványszerkesztési jártasság, közösségi média oldalak adminisztrátori tapasztalata.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Felsőfokú képesítés, könyvtáros/informatikus könyvtáros/segédkönyvtáros,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Könyvtáros munkakörben betöltött szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

 •       Jó kommunikációs készség ,
 •       Önálló munkavégzés ,
 •       Csapatmunka,
 •       Terhelhetőség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 •       Felhasználói szintű TextLib ismeretek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Szakmai önéletrajz
 •       Végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 •       A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul
 •       Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Buriánné Tarró Edit Erzsébet nyújt, a 06/22-312-684 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Vörösmarty Mihály Könyvtár- Székesfehérvár címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Közigállás/2020/07 , valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros.
 •       Elektronikus úton Buriánné Tarró Edit Erzsébet részére a burianne@vmk.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.vmk.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Adatkezelési tájékoztató: A jelentkezésben megadott adatait a meghirdetett pozícióra való jelentkezések nyilvántartása és adminisztrációja céljából, hozzájárulása alapján kezeljük, az adatokhoz a pályázat elbírálói férnek hozzá. A meghirdetett pozícióra való felvétel hiányában a felvétellel kapcsolatos döntést követően az adatokat haladéktalanul töröljük, kivéve, ha jelentkezésében hozzájárulását adja szakmai anyaga 6 hónapig történő tárolásához, későbbi munkalehetőség felkínálása céljából. A jelentkezésében kérjük, kifejezetten nyilatkozzon arról, hogy hozzájárul a jelentkezésben és önéletrajzában található személyes adatainak fenti célú kezeléséhez. Kifejezett hozzájárulás hiányában jelentkezését sajnos nem tudjuk figyelembe venni, önéletrajza és jelentkező levele azonnali törlésre kerül jogszabályi kötelezettségünk alapján.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vmk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. június 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


Vissza az oldal elejére

További híreink

A Vörösmarty Mihály Könyvtár nevében Buriánné Tarró Edit Erzsébet igazgató vette át a Minősített Könyvtár elismerő oklevelet és díjat.

2020. január 24.

Megszületett a Fantasztikus karácsony irodalmi pályázat eredménye!

2019. december 19.

Fantasztikus karácsony

Beküldési határidő:
2019. december 8.

Eredeményhirdetés:
2019. december 19.

A 2019-2020-as tanév első félévében is várjuk iskolai csoportok jelentkezését könyvtári tematikus foglalkozásainkra.
Tematikus foglalkozásainkra óvodás csoportok jelentkezéseit várjuk - kézműveskedéssel, interaktivitással, játékos mesefeldolgozásokkal.

Kvízek

Várjuk javaslataikat júniusi kosarunkba


Online elérhető adatbázis és e-könyvek

Filmes-téka

Újra nyitva a Vörösmarty Könyvtár

forrás: Fehérvár Médiacentrum

Könyvtárteraszok nyíltak

forrás: Fehérvár Médiacentrum

Könyvet házhoz

forrás: Fehérvár Médiacentrum

További videók

Könyvajánló

EFOP-3.7.3-16-2017-00106

Az én könyvtáram


A "Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek" című program országos hatókörű könyvtári projektje