Hírek, események

Tóth György Emlékérem és KSZR díj

Tóth György Emlékérem és KSZR díj átadása

 gg, szz

Kiemelkedő munkájukért kapták a díjakat

Könyvtárosok elismerése a szakmai napon

Novemberben minden évben szakmai napot, továbbképzést rendeznek a Vörösmarty Mihály Könyvtárban a megye könyvtárosai számára. A tanácskozás az idén is a Tóth György Emlékérem ünnepélyes átadásával vette kezdetét.

A Vörösmarty Mihály Könyvtárban 2002-ben hozták létre a Tóth György Emlékérmet, a megye közkönyvtáraiban dolgozók munkájának erkölcsi elismeréseként. Az emlékérmet évről évre öttagú kuratórium ítéli oda azoknak a szakembereknek, akik sokat tettek a könyvtárhasználók magas szintű kiszolgálásáért. A díj névadója a Vörösmarty Mihály Könyvtár 1995-ben elhunyt, országosan is ismert és elismert könyvtárosa, Tóth György, akinek legendás volt óriási könyvismerete, valamint helyismereti műveltsége.

Az idén Iszak Ferencnének ítélte a kuratórium a rangos kitüntetést. Iszak Ferencné 1990 óta dolgozik a Vörösmarty Mihály Könyvtárban, előtte Várpalotán a Krúdy Gyula Városi Könyvtár munkatársa volt. Házas, két felnőtt gyermeke van, Székesfehérváron él, a gyermekkorát Várpalotán töltötte – derült ki a méltatásból. Könyvtáros asszisztensi képesítést szerzett a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban, 2005-ben pedig informatikus könyvtáros diplomát szerzett az Eötvös József Főiskolán. Kezdetben az olvasószolgálatban, főként a felnőtt kölcsönzőben és a gyermekkönyvtárban dolgozott, majd 2010-ben módszertanos könyvtáros, 2015-től pedig a Könyvtárellátási és Módszertani Csoport vezetője lett.

A laudáció kiemelte: Iszak Ferencnét kedves, alkalmazkodó, érdeklődő személyisége hamar ismertté tette Székesfehérváron mind az olvasók, mind könyvtáros kollégái körében. Rendszeresen képzi magát, érdeklődéssel és tevékenyen figyeli nemcsak a helyi és a megyei, hanem az országos szakmai munkát, folyamatokat, stratégiákat. 2010-ben, a Magyar Kultúra Napján a Fejér Megyei Önkormányzat elismerő oklevéllel ismerte el munkáját. 2015-ben a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Fejér Megyei Szervezetének elnökségi tagjává választották.

Módszertanos könyvtárosként a teljes megyei szakmai munkát koordinálja, figyelemmel kíséri a megyében működő összes könyvtár életét is. A statisztikai adatszolgáltatást és elemzést mindig alaposan és komoly odafigyeléssel látja el, ahogy minden egyéb feladatot is, akár a szabadidejét is feláldozva. Rávilágít összefüggésekre, könnyen felismeri az ellentmondásokat. A szakmai továbbképzések szervezését nagy odaadással végzi, rendszeres előadó és oktató, prezentációira mindig nagyon komolyan készül: ebben is az igényesség, alaposság jellemzi. Fontosnak tekinti a szakmai ismeretek rendszeres bővítését, a tudása megosztását.

Számos alkalommal bizonyította rátermettségét, sokoldalú gondolkodásmódját, amellyel nem kevés helyi gondot sikerült megoldania a bibliotékákban. Erőn felül igyekszik mindenhol, mindenkiből a lehető legtöbbet kihozni, mindenkivel konszenzusra jutni, legyen az polgármester, alpolgármester, jegyző, könyvtáros. Volt idő, amikor egyedüli módszertanos könyvtárosa volt az intézménynek, és emellett belső feladatokat is el kellett látnia: tette mindezt önfegyelemmel és türelemmel. Folyamatosan figyeli és közvetíti a pályázati lehetőségeket, gyűjti és közzéteszi az információkat. A könyvtári jogszabályok változásait, jelentőségét mindig nyomon követi és közvetíti, komoly segítséget adva felettesei munkájához is. Gyakran ad tanácsokat települési állományellenőrzésekhez, átfogó szakmai munkákhoz.

A rendezvények szervezésében nélkülözhetetlen munkát végez, összefogja az Országos Könyvtári Napok vidéki rendezvényeit, folyamatosan egyeztet, felvilágosítást nyújt a lehetőségekről, kötelezettségekről. Szakmai munkakörén kívül, ha kell, foglalkozik számlákkal, adatelemzésekkel, szakmai utak szervezésével, és minden egyébbel, ami az eredményes munkát elősegíti, vagy a kollégák, az emberek hangulatát jobbá teszi.

2013-tól a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében folyamatosan erőn felül teljesít, a semmiből építette fel kollégáival egy megújuló országos ellátási rendszer megyei bázisát, ami korábban nem volt része az intézménynek. Átlátja és átfogja a KSZR tevékenységet, az egyre növekvő számú falvak mellett is. Példaértékű munkát végez a könyvtárak szakmai ellátásában, állományuk és berendezésük alakításában. Elévülhetetlen szerepe van az új munkafolyamatok létrehozásában, a gyarapítástól a kiszállításig, a költségvetéstől a megújuló könyvtárakig. Oroszlánrésze van a kistelepülések állományának retrospektív konverziója szervezésében, megvalósításában, eredményességében. A hattagú  módszertani csoport mellett 13 kulturális közfoglalkoztatott tevékenységét koordinálta: nemcsak szakmailag, de emberileg is odafigyel valamennyi résztvevőre, a saját feladatain felül is.

2018-tól új feladatként a nyilvános könyvtári beszámolók elemzését is rendkívüli alapossággal végzi, másodmagával egy újabb feladatnak téve eleget, alkalmazkodva a megváltozott és növekvő elvárásokhoz. Munkájának eredményeit országos szinten is elismerik.

Részt vett számos helyi programon, a szervezésükben, számos könyvtár állományát alakítja, rendezi. Sokszor oktat, szervezi a kistelepülési könyvtárak munkáját, tanácsokat ad, és közben senkiről nem feledkezik meg. Munkájával közvetve az olvasókat támogatja. Egyre többször ad segítséget tanulóknak, gyakornokoknak, bevezetve őket a könyvtári rendszer rejtelmeibe.

Tevékenyen részt vett nyugdíjas találkozók szervezésében, a könyvtáros szakmát elszántan képviseli, hogy mindenki megkapja a neki járó elismerést. Több cikluson keresztül esélyegyenlőségi referensként is dolgozott, szakszervezeti bizalmiként pedig harcosan védte a dolgozók érdekeit, számos alkalommal vett részt egyeztetéseken. Az egyre sokasodó feladatok közepette is őrzi elhivatottságát, szakmai alázatát.

Bárki fordulhat hozzá kisebb-nagyobb segítségért, mindenkire odafigyel a környezetében. Híres alkotó személyiségéről, találékonyságáról.  „Gabi nélkül a Módszertan olyan lenne, mint a csillagok ragyogás nélkül, a tenger az égszín kékje nélkül” – hangzott el végül a díjátadón.

A továbbképzésen – szintén a hagyományokhoz híven -- átadták a KSZR-díjat is. A KSZR a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer, amely az ötezer főnél kevesebb lakosú települések minőségi könyvtári szolgáltatásáért jött létre. A megyében eddig több mint 70 település csatlakozott hozzá, a szakmai felügyeletet a Vörösmarty Mihály Könyvtár látja el.  Az idén a KSZR-díjat a váli könyvtáros, Csókás Elekné Anikó vehette át, kiemelkedő munkájáért.

Iszak Ferencné
Csókás Elekné Anikó

További híreink

Kónya István lantművész előadása


2018. november 22.

A Fejér megyei arisztokrácia egykor és ma szabadegyetem előadás.

Hárfa- és fuvolakoncert.

2018. november 28.
Sipos Mari kiállítása

Megtekinthető:
2018. november 8-29. között

A lemenő hold és a felkelő nap. 
Székesfehérvár a török megszállás alóli felszabadulás után.
Demeter Zsófia történész előadása.

2018. november 15.

Tóth György Emlékérem és KSZR díj átadása Könyvtárunkban.

Várjuk javaslataikat novemberi kosarunkba.

EFOP-3.7.3-16-2017-00106

Online elérhető adatbázis és e-könyvek

Miért vágyik az ember a jóra? Schäffer Erzsébet előadása.

Barokk év 2018

Könyvajánló