Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Szabad hozzáférésű adatbázisok


Ezen az oldalon a szabadon elérhető adatbázisok listája található. Az egyes adatbázisok az adatbázis nevére kattintva érhetők el.

Linkgyűjteményünk folyamatosan bővül.

Általános gyűjtőkörű adatbázisok

Arcanum kézikönyvtár

Az internet elterjedése és az ADT elindítása előtt az Arcanum CD- és DVD-ROM-on adott ki digitalizált műveket. Ezek az adathordozók mára elavultak, azonban fontos, hogy a legfontosabb kiadványok megmaradjanak. Ezért a legértékesebb CD és DVD kiadványainkat ingyenesen elérhetővé tették az interneten. Ezek a kézi szedéssel készült, korrektúrázott anyagok a mai napig kiállják az idő próbáját.

Compass

A Magyarországon elérhető elektronikus tudományos tartalmak keresőfelülete.

EHM

Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa.

Elektronikus Periodika Adatbázis

Az Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (EPA) a Magyar Elektronikus Könyvtár kezdeményezése, melynek két célja van: nyilvántartani, regisztrálni a magyar vonatkozású, elektronikus/online periodikumokat, valamint archiválni, hosszú távon, biztonságosan megőrizni és szolgáltatni a lehető legtöbb magyar vonatkozású elektronikus folyóiratot. Az EPA 2020 júliusában több mint 1200-féle kiadványt (összesen körülbelül 124 ezer folyóiratfüzetet és 650 ezer cikket) archivált, valamint közel 4000 e-folyóiratot tartott nyilván.

HUMANUS

A Humanus a humán tudományi tanulmányok és cikkek adatbázisa. A Humanusban a könyvtártudományi és a könyvtörténeti tárgyú folyóiratcikkek és tanulmányok feldolgozásáért a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtár felel.

Hungaricana

A Hungaricana egy közgyűjteményi portál, melynek célja a könyvtári, levéltári, múzeumi állományban található művek, periodikák, képek, tervrajzok, dokumentumok stb. digitalizált változatainak internetes szolgáltatása, valamint a Nemzeti Kulturális Alap által támogatott alkotások digitális hozzáférhetőségének biztosítása.

Matarka

A MATARKA (Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisa) magyar kiadású szakfolyóiratok tartalomjegyzékeit dolgozza fel könyvtárak és folyóirat-szerkesztőségek összefogásával, a Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum vezetésével.

MEK

A Magyar Elektronikus Könyvtár 1994-ben indult, jelenleg több mint 14 000 digitális könyvet tartalmazó ingyenes internetes szolgáltatás.
A MEK-ben csak magyar nyelvű vagy magyar ill. közép-európai vonatkozású, tudományos, oktatási vagy kulturális célokra használható dokumentumok kapnak helyet: elsősorban szöveges művek, kisebb részben pedig térképek és kották. Gyűjtik továbbá az elektronikus újságokat és folyóiratokat, valamint egyéb, könyvtári szempontból érdekes információforrások, szolgáltatások és dokumentumok címeit is.

MTDA

A Magyar Társadalomtudományok Digitális Archívuma (röviden: MTDA) digitális könyvtár, melynek célja a 19–20. századi magyar társadalomtudomány és határterületeinek feltárása. A projekt azon 21. századi alapelv alapján létesült, hogy a keresett információ megszerzése ne vegyen igénybe több időt, mint az elolvasása. Erre szolgál az e-könyv és az azt szolgáltató internetes e-könyvtár. A projekt 2003-ban magánkezdeményezésként indult, saját finanszírozásban működik. Fenntartója, kezelője dr. Reisz László.

NAVA

A NAVA (Nemzeti Audiovizuális Archívum) olyan az elektronikus műsorok számára, mint az Országos Széchényi Könyvtár a nyomtatott kiadványok vagy a Magyar Nemzeti Filmarchívum a magyar filmek számára. Gyűjtőkörébe a következő csatornák magyar gyártású illetve magyar vonatkozású (hungaricum) műsorai tartoznak: M1, M2, Duna, RTL Klub, TV2, Kossuth rádió, Petőfi rádió, Bartók rádió.
A NAVA ezenkívül befogad egyéb audiovizuális tartalmú archívumokat feldolgozási vagy tárolási célból, ezzel is segítve az audiovizuális tartalmak mint a kulturális örökség részeinek megőrzését.
Részben szabad hozzáférésű adatbázis, részben NAVA-pontokon érhető el a teljes tartalom.

Szaktárs

A Szakkiadók Társulása, röviden SZAKTÁRS adatbázis portál azzal a céllal jött létre, hogy egy közös felületen gyűjtse össze és korszerű módon tegye közzé a legfontosabb magyar szakkönyvkiadók műveit. A cél, hogy minden csatlakozott kiadó minden műve egységesen, kereshető formában váljon elérhetővé, legyen szó a legrégebbi vagy akár a legfrissebb kiadványokról.

Videotorium

A Videotorium a felsőoktatás és kutatás, valamint a közoktatás szereplői számára létrehozott videó/audió megosztó portál, amely helyet és professzionális megjelenési formát biztosít a felsőoktatási intézményekben, kutatóintézetekben, közgyűjteményekben és közoktatási intézményekben készített videó-tartalom számára. A publikus videók mindenki számára elérhetőek, azonban lehetőség van a videók nézőinek korlátozására, csoportok létrehozására.

Európai Unió

Espacenet

Az Espacenet szabad hozzáférést biztosít a XIX. századtól napjainkig létrehozott találmányokkal és műszaki fejlesztésekkel kapcsolatos információkhoz.
A kezdők és tapasztaltabbak számára egyaránt hozzáférhető Espacenet több mint 100 millió, a világ minden tájáról származó szabadalmi dokumentum adatait tartalmazza. Ezen háttérinformációk birtokában megtudhatja, hogy egy adott szabadalom megadásra került-e, illetve még hatályos-e.
A következőkre használhatja az Espacenet-et: szabadalmi publikációk keresése és megtalálása; szabadalmi dokumentumok gépi fordítása; a kialakulóban lévő technológiák nyomon követése; megoldás keresése műszaki problémákra; a versenytársak fejlesztéseinek követése.

EUIPO

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának adatbázisa, amelyben védjegyek, formatervezési minták, tulajdonosok, képviselők, értesítők és hivatali határozatok keresése válik lehetővé egyetlen bejelentésben.

EUR-Lex

Az EUR-Lex az uniós joghoz online hozzáférést adó portál. Az EUR-Lex tartalmazza az EU jogi dokumentumainak hivatalos változatát, egyszersmind a legátfogóbb uniós jogtár. Az EU 24 hivatalos nyelvének mindegyikén rendelkezésre áll, és naponta frissül, amelyet az Európai Unió Kiadóhivatala​​ gondoz.
Olyan európai uniós jogi dokumentumokhoz lehet hozzáférni, mint szerződések; az uniós intézmények által kibocsátott jogszabályok; az uniós jogszabályokhoz kapcsolódó előkészítő dokumentumok; az EU ítélkezési gyakorlata; nemzetközi megállapodások; EFTA-dokumentumok; a tagállami átültető intézkedések hivatkozásai, és az adott tagállam hozzájárulása esetén azok szövege is; az uniós joghoz kapcsolódó tagállami ítélkezési gyakorlat dokumentumainak hivatkozása.
Az EUR-Lexen található valamennyi dokumentum részletes információkkal van kiegészítve. Meg lehet tudni például, milyen más joganyaghoz kapcsolódik az adott dokumentum, hogyan értelmezi azt az ítélkezési gyakorlat, az elfogadás/a hatálybalépés/alkalmazás kezdetének időpontját, a jogalapot, a módosító jogszabályokat stb.
Az EUR-Lexen az Európai Unió Hivatalos Lapjának (HL) valamennyi száma megtalálható, kezdve a legelső kiadástól, amely 1952 decemberében jelent meg. 2013. július 1-je óta a Hivatalos Lapnak csak az EUR-Lexen közzétett elektronikus kiadása hiteles és vált ki joghatást.
Az EUR-Lex olyan dokumentumokat is tartalmaz, amelyek segítenek az uniós jog megértésében.

Európai Unió

Az Európai Unió hivatalos honlapja.

Europeana

Az Europeana csapata európai archívumok, könyvtárak és múzeumok ezreivel működik együtt a kulturális örökség szórakoztatási, oktatási és kutatási célból történő megosztásáért. Az Europeana Collections összesen több mint 50 millió digitalizált műhöz (könyv, zenemű, műalkotás stb.) biztosít hozzáférést. Kifinomult kereső és szűrő funkciói segítségével könnyedén megtalálhatja a keresett műveket.

Irodalom, irodalomtudomány, irodalomtörténet

DIA

A magyar Digitális Irodalmi Akadémia 1998. június 2-án jött létre a legkiemelkedőbb magyar írók-költők forrásértékű szövegeinek megismertetésére és elérhetővé tételére. Az alapításban Kossuth-díjas vagy a Magyarország Babérkoszorúja díjjal kitüntetett írók vehettek részt. Küldetése a legújabbkori és kortárs magyar irodalom kiemelkedő alkotásainak átmentése a digitális korba, értékeinek megőrzésével, közvetítésével és népszerűsítésével.
Az Akadémia fenntartásával a kulturális kormányzat – az élő tagok számára fizetett havi felhasználási díj révén – folyamatos anyagi támogatást nyújt a magyar irodalom legkiválóbb alkotói számára írói, költői, irodalomelméleti tevékenységük folytatásához, újabb alkotások létrehozásához.

Digitális Klasszika

A 18-19. századi magyar irodalom- és művelődéstörténet elfeledett forrásai munkacímet viselő digitális szöveggyűjteményben a század irodalom- és művelődésszemléletének megismerésére alkalmas szövegek találhatóak: egyrészt az irodalomtörténeti kutatás számára ismeretlen szövegek, másrészt e szövegek digitalizált, a világhálón szélesebb kutatói kör számára elérhető módon.

ELTE Online Tudástár

Az ország legrégebb óta folyamatosan működő egyetemén a legfontosabb feladatok közé tartozik a bölcsészet művelése terén felmerült legújabb tudományos-technikai lehetőségek élenjáró alkalmazása. „Digital humanities” (DH) néven mára már világszerte elterjedt a bölcsészettudományok és a kifejezetten erre a tudomány-csoportra szakosodott informatika termékeny összekapcsolásának elméleti kutatással is megtámogatott gyakorlata. A Tudástár többek között olyan adatbázisokat tartalmaz, mint a Verskorpusz, amely több, mint negyven magyar költő életművét tartalmazza, és a Regénykorpusz, amely magyar nyelvű regények digitalizált, annotált és kereshető szövegtesteit tartalmazza.

Műelemzések adatbázisa

A dunaújvárosi József Attila Könyvtár Műelemzés adatbázisa analitikus formában tárja fel az irodalmi alkotásokhoz, a filmekhez, az irodalom- és filmelmélethez, -történethez kapcsolódó tanulmányokat, az interneten elérhető honlapokat, információkat. Az adatbázis egyes tételeihez rövid tartalmi ismertető és forrásadatok kapcsolódnak, és vannak olyan tételek, amelyek teljes szöveggel megjeleníthetőek.

Nyugat

A Nyugat folyóirat 33 évfolyamának digitális változata.

orkenyistvan.hu

Az Örkény István életműve előtt tisztelgő honlap az Örkény-család és az Országos Széchényi Könyvtár között létrejött megállapodás eredményeként készült 2009 tavaszán. A tartalomszolgáltatást április elején, Örkény István születésnapjához (1912. április 5.) közel eső időpontban mutatta be a nemzeti könyvtár 2009. április 8-án.

RPHA

A Répertoire de la poésie hongroise ancienne (RPHA) a régi magyar vers leltára a kezdetektől 1600-ig.A Répertoire de la poésie hongroise ancienne (RPHA) a régi magyar vers leltára a kezdetektől 1600-ig.

Jogtudomány

e-Kutatás (SZTNH)

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) ingyenesen elérhető publikus adatbázisa, amely lehetővé teszi a hivatal által vezetett elektronikus nyilvántartás adataiban, továbbá a Magyarország területén hatályos nemzetközi és közösségi iparjogvédelmi oltalmi formák adataiban történő részletes tájékozódást.

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

A Wolters Kluwer Hungary Kft. ingyenes, hatályos jogszabálygyűjteménye az adott napon hatályos magyar jogszabályokat tartalmazza, és a jogszabály hatályos időállapotán túl az azt közvetlenül követő időállapotát.

Közlönyök Online

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó által szerkesztett, elektronikus, online változatban elérhető közlönyök: Magyar Közlöny; Hivatalos Értesítő; Alkotmánybíróság Határozatai; Egészségügyi Közlöny; Honvédelmi Közlöny; Oktatási és Kulturális Közlöny; Pénzügyi Közlöny; Ügyészségi Közlöny.

Nemzeti Jogszabálytár 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium kiadásában, a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. szolgáltatásában működő Nemzeti Jogszabálytár portál elsődleges célja, hogy az állampolgárokat tájékoztassa a jogszabályok által meghatározott időszakon belüli tetszőleges joghelyzetről. Ezt a célt a szolgáltatás a hatályosított jogszabályszövegek elérhetővé tételével biztosítja.

A régi és az új Polgári Törvénykönyv előkészítő anyagai

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. által útjára indított honlapnak az a célja, hogy az 1959‑es Ptk., valamint annak 1977. évi novellája megalkotását feltáró – még fellelhető – dokumentumok teljes körét elérhetővé tegye az érdeklődők számára.

Művészetek

Artportal

Az Artportal kortárs művészeti hír- és adatbázist tartalmazó oldal. A weboldal gerincét a 8000 szócikkből álló Kortárs Magyar Művészeti Lexikon képezi, de a lexikon adatbázisának bővítését a portál 2012-ben lezárta, így az nem frissül.

DKA

A digitális képarchívum több mint 100.000 tételből álló anyagát részben a MEK-ben levő könyvek és az EPA-ban őrzött periodikák illusztrációi, részben felajánlott magángyűjtemények, részben pedig CD-ROM kiadványokról és internetes honlapokról átvett képek alkotják. Az archívumban képeslapok, térképek, színlapok, bélyegek, valamint fotók, grafikák és festmények is találhatók. 2014-től elkezdődött az animált vizuális műfajok gyűjtése, elsőként a prezentációkkal, 2016-tól pedig infografikákkal is gyarapodik az állomány.

Fortepan

A Fortepan egy szabad felhasználású, közösségi fotóarchívum, ahol több mint százezer archív fényképet böngészhet és tölthet le.

Iparművészeti Múzeum gyűjteményi  adatbázis

A folyamatosan bővülő online gyűjteményi adatbázisában jelenleg mintegy 38 000 műtárgy fotóval illusztrált ismertetése érhető el. Az adatbázisban a műtárgyakról részletes leíró adatok, valamint rövid tárgyismertetés és bibliográfia is található.

Képzőművészet Magyarországon

Az adatbázis a magyarországi képzőművészet románkori kezdetektől a XX. század közepéig terjedő időszakának bemutatására jött létre.

MDK

A képkönyvtár gyűjtőköre - az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött képanyagon túl - kiterjed a különféle gyűjteményekben őrzött magyar vagy magyar vonatkozású kódexekre, helytörténeti fotótárakra, képeslapokra, plakátokra és más képi (vagy képként szolgáltatott) dokumentumokra (pl. kéziratokra).

MúzeumDigitár

A MúzeumDigitár gyűjteménykezelő és publikációs rendszer egyrészt a múzeumok, köz- és magángyűjtemények mindennapi nyilvántartási és gyűjteménykezelési feladatait segíti, másrészt az interneten keresztül a gyűjteményekhez való hozzáférést, a gyűjtemények közötti átjárhatóságot biztosítja, lehetővé téve a digitalizált kulturális javak sokrétű felhasználását mind a szakma, mind a kutatók és más érdeklődők számára.

Száz szép kép

A "Száz szép kép" összeállítás elsődleges célja, hogy szöveggyűjteményt kínáljon a művészettörténetet tanítók és tanulók számára, háttérinformációkat nyújtson egy-egy mű jobb megértéséhez, és egyben felhívja a figyelmet a klasszikus magyar képzőművészet legismertebb vagy éppen méltatlanul elfeledett alkotásaira.

Társadalomtudományok (szociológia)

A Magyar Társadalomtudományok Digitális Archívuma

Az MTDA olyan, magánkezdeményezés alapján működő projekt, amelynek célja a magyarországi társadalomtudományi és történeti szociológia irodalom klasszikusainak, valamint az adott, hozzávetőleg 1945-ig terjedő időszak szellemi irányzatainak feltárása. Az archívumban elsődlegesen azok munkái szerepelnek, akik az adott korszak (társadalomtudományi) gondolkodásának neves képviselői, az adott korszak valamely szellemi irányzatát markánsan képviselik.
Az adatbázis törekszik a hatályos (szerzői) jogi szabályozásnak való megfelelésre, elsődleges prioritása a „jogtiszta” műveknek van. A közzétett munkák oktatás, egyéni ismeretszerzés célját szolgálják.

SzocioWeb

A magyar szociológiai irodalom bibliográfiája a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár gondozásában, részben online elérhető teljes művekkel.

Történelem, történelemtudomány

AdatbázisokOnline

Az AdatbázisokOnline szolgáltatás azokat az adatbázisokat teszi közösen kereshetővé, amelyek az évtizedek során a levéltárosok munkája eredményeként a levéltári anyag kutatását segítik. Jelenleg 68 adatbázis érhető el, amelyeken keresztül a magyar történelem középkori forrásaitól a 20. század végéig terjedő időszak dokumentumai válnak hozzáférhetővé. 2021. február 25-étől a szolgáltatásban elérhetők a Szovjetunióba elhurcolt magyarokra vonatkozó adatbázisok.

Képcsarnok

A Hungaricana folyamatosan bővülő Képcsarnok szolgáltatása jelenleg 18 intézmény sok százezer képi dokumentumát adja közre, amelyek között a képeslapok és archív fotók mellett metszetek, sőt gigapixel felbontású festmények, falikárpitok is nagy számban megtalálhatóak.
A közös keresés mellett lehetőség van gyűjteményenkénti böngészésére, egyes dokumentumok tárgyszavazására, festmények, képzőművészeti alkotások szupernagyítására, valamint a szolgáltatáshoz térképi megjelenítés is csatlakozhat, ha az párosítható egy földrajzi hellyel, településsel.

Magyarország Képes Történelmi Kronológiája

A Képidő adatbázisban történelmünk sorsfordulóit, a mindennapok és ünnepek eseményeit követhetjük nyomon a kezdetektől a második évezred végéig. Az időrendben felsorolt szikár tényeket a tárgyi és szellemi kultúra emlékeivel, korabeli és később született képzőművészeti alkotásokkal illusztráljuk. A képanyag az 1995 és 2001 között kiadott Encyclopaedia Humana Hungarica CD-ROM taneszköz-sorozat javított és bővített időrendjére, valamint az Országos Széchényi Könyvtár digitalizálási munkái során keletkezett képanyagra épül.

Mapire

Az ARCANUM Adatbázis Kft. fejlesztőcsapata több neves intézménnyel együttműködve térképek digitalizálását, a digitális anyag georeferálását és a megjelenítő szoftver fejlesztését, a mai térképekkel való összevetés lehetőségét teszi lehetővé.
Innovatív módon mutat be részletes és pontos, egész országokra kiterjedő történelmi térképészeti felméréseket.
A gyűjtemény nagy katonai felméréseket, város- és országos szintű térképeket, tematikus térképeket tartalmaz.
Az interaktív térképek segítségével lehetőséget ad: 3D-ben és szinkronizáltan is megtekinteni egymással összehasonlítva az egyes térképeket, településnevekre keresni, távolságot és területetet mérni.

Országgyűlési Könyvtár digitális gyűjteményei

Az Országgyűlési Könyvtár állományának digitalizált, online elérhető anyagai, melyek között megtalálható a Hungaricana szolgáltatás; a Magyar Parlamenti Gyűjtemény; az OGYK muzeális gyűjteménye; a tervtár; a "Soltész-bibliográfia"; a Fotó- és Audiovizuális Gyűjtemény; a nemzetiségi adatbázisok és a Digitalizált Törvényhozási Tudástár.

Zene

A zenei adatbázisok a Zenei és számítógépes részleg honlapján találhatók.

Hallgasson ránk!

Smartlibrary - Okoskönyvtár

Kvízek

Kívánságkosár

ARANYBULLA-WEBARCHÍVUM

Helyismeret


Filmes-téka

Apró bolttól a Porcukor pékségig

forrás: Fehérvár Médiacentrum

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00463

EFOP-3.7.3-16-2017-00106

Az én könyvtáram