Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Beiratkozott olvasóinknak

Könyvtárunk az Oktatási és Kulturális Minisztérium által támogatott és felügyelete alá tartozó Országos Dokumentumellátási Rendszer tagja. Beiratkozott olvasóink számára könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítjuk a gyűjteményünkből hiányzó dokumentumokat, betartva a kölcsönadó könyvtár feltételeit.

A kölcsönzés feltételei:

A szolgáltatást könyvtárunkba beiratkozott olvasóink vehetik igénybe, akik elfogadják könyvtárunk könyvtárközi kölcsönzési szabályzatát. Nem veszünk fel könyvtárközi kérést a könyvtárunk gyűjteményében hozzáférhető dokumentumokra. Az igényelt dokumentum használatának feltételeit (helyben használat vagy kölcsönzés), ill. a kölcsönzési határidőt a küldő könyvtár állapítja meg.

A kölcsönzés menete:

Könyvtárközi kérését a szolgáltatás kérőlapján kell indítani, amelyet a tájékoztató könyvtárostól igényelhet. A kérőlapon a mű valamennyi rendelkezésre álló adatát olvashatóan fel kell tüntetni. A kérőlap minél pontosabb és részletesebb kitöltése megkönnyíti a dokumentum azonosítását. A lapon pontos nevet, lakcímet, telefonszámot, e-mail címet kell megadni, így gyorsan tudjuk értesíteni, ha kérése megérkezik.
A teljesítési idő általában 1-2 hét.

A könyvtárközi kölcsönzés költségei:

• Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerbe tartozó könyvtárak díjmentesen küldik el a kéréseket, azonban a visszaküldés költsége az igénybevevő olvasót terheli. A belföldről érkezett könyvek visszaküldésének költsége 1000 Ft, egyéb dokumentumok esetében a súly függvényében egyedi árat állapítunk meg a postai díjtáblázat figyelembevételével. A kérés indításakor a szolgáltatás kérőlapján nyilatkozni kell a térítési díj vállalásáról. A megérkezett dokumentum a térítési díj kifizetésével vehető át.

• Másolatkérés esetén a küldő könyvtár által megszabott árat kell kifizetni. Az elektronikus másolatért a könyvtárak általában nem kérnek térítési díjat, de felhasználhatóságát a szerzői jogi törvény szabályozza.

• Ha az idegen könyvtártól kapott könyv elvész vagy megrongálódik, annak térítési díját – amelyet a kölcsönadó intézmény állapít meg – a könyvtárhasználónak kell megfizetnie.

Magyarországon nem található dokumentumok esetében:

Ha magyarországi könyvtárban nem található meg a kért dokumentum, akkor az Országos Széchényi Könyvtár közvetítésével külföldről kérjük meg a keresett kiadványt. Ebben az esetben az eredeti dokumentum küldéséért 4500 Ft térítési díjat kell fizetni kötetenként, ehhez még hozzáadódik az Országos Széchényi Könyvtárba történő visszaküldés költsége. Másolatszolgáltatás esetén a küldő könyvtár díjtételei érvényesek + postaköltség. A külföldi fénymásolat ára elérheti a több ezer Ft-ot is. Fénymásolatkérést és külföldről való kérést nem tudunk visszamondani, teljesítésük esetén a díjat ki kell fizetni.
A teljesítési idő 1-2 hónap.

A kért mű megérkezik:

Ha a kért mű megérkezik, a kérőt azonnal értesítjük e-mailben vagy telefonon. A megérkezett dokumentum az 1000 Ft-os térítési díj kifizetése után a felnőtt könyvkölcsönző részlegből elvihető vagy az olvasóteremben használható. A könyv átvételét a kérőlapon az olvasó az aláírásával igazolja.
A kölcsönzés határidejét a küldő könyvtár határozza meg. Ez általában 3-4 hét, de előfordulhat rövidebb idő is. Ha a küldő könyvtár másként nem rendelkezik, a kölcsönzési határidő meghosszabbítható.

Elérhetőségeink:


Tel: 22/340-699
Papné Gál Gyöngyi

Mentés

Hallgasson ránk!

Smartlibrary - Okoskönyvtár

Kvízek

Kívánságkosár

ARANYBULLA-WEBARCHÍVUM

Helyismeret


Filmes-téka

Értékmentés a kultúrában

forrás: Fehérvár Médiacentrum

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00463

EFOP-3.7.3-16-2017-00106

Az én könyvtáram