Könyvajánló: 2016. február


Pedagógiai Szakkönyvtár pedagógiai könyvajánlata
szülőknek és pedagógusoknak

Készítette: Erdősi Ilona
tájékoztató könyvtáros
2016.02.03.

 

Gerő Zsuzsa

Érzelem, fantázia, gondolkodás óvodáskorban. 2. bőv. és átdolg. kiad. Budapest :Flaccus, 2015.; 362 p.

ISBN 978-615-5278-23-5   fűzött

Ez a kiadvány már bővített kiadás, amely új tanulmányokkal, szómagyarázatokkal és bibliográfiával bővült. A könyv újbóli kiadására azért volt szükség, mert hiánycikk lett a könyvesboltokban.

A könyv az óvodáskorról szól. Az egyes cikkeket - amelyek folyóiratokban, szöveggyűjteményekben jelentek meg - együttesen elolvasva, teljes képet kapunk a korosztály jellemzőiről, problémáiról és megoldásukról is.

A pszichológus az Együtt a szülővel című részben a gyermek szülőhöz való kötődéséről ír. Külön fejezet foglalkozik az anyák és lányok, az anyák és fiúk, az apák és lányok és az apák és fiúk kapcsolatával.

Az Együtt az óvónővel és a társakkal című részben a szakember külön kiemeli a beszoktatás körüli problémákat, hogyan orvosolható az óvodától való félelem, amely néhány esetben pszichológusi segítség igénybevételét is jelenti. Fontos, hogy a gyerek megszeresse az óvónőt, még a zárkózott óvodás is találjon barátot. Érje el a pedagógus és a szülő is, hogy igazat mondjon a gyerek, félelemből ne kelljen hazudnia.

A játékban fejlődik című fejezetben leírja a szerző a fantáziajáték szerepét a gondolkodás fejődésében, megismerhetjük a  bábjáték pszichológiai hatásait, valamint egy esettanulmányban mutizmussal küzdő gyerek terápiáját ismerteti.

Gerő Zsuzsa különös figyelmet fordított a gyermekek rajzolására. Vizsgálta a rajzok formanyelvét, jellemzőit, pedagógiai jelentőségét, valamint azt is, milyen szerepe van a diagnosztikában és a terápiában. Foglalkozott a művészeti nevelés személyiségformáló hatásával is. Fontosnak tartja, hogy az óvodások ne vigyék haza minden rajzukat, hanem az óvodában a pedagógusok tegyék el, gyűjtsék ezeket, mert elemzésükkel sok mindent megtudhatnak neveltjeikről. A kiadvány rajzelemzéseket is közöl.

Külön fejezet foglalkozik az óvodáskorúak gondolkodásának jellemzőiről. A pszichológus kiemeli a szemléltetés és a fantázia szerepét a gondolkodás fejlesztésében.

Újabb részben Más mint a többiek!? címmel az óvodások egyenlőtlen fejődéséről ír a szerző. Külön alfejezetben foglalkozik az indulatos, a gátolt, a szorongó, az autisztikus vonásokat mutató gyerekekkel.

A Menjen iskolába? című részben az iskolaérettségről és annak fejlesztéséről olvashatunk.

A könyv zárórészében Gerő Zsuzsa életpályájáról, szakmai és közéleti munkásságáról, kollégák és szülők visszaemlékezéseiből kapunk információkat a pszichológusról.

A kiadványt válogatott bibliográfia és a szakkifejezések magyarázata zárja.

A könyvet óvónőknek, pszichológusoknak, szülőknek ajánljuk.

A könyv megtalálható a Pedagógiai Szakkönyvtárban - III. Béla király tér. Az előző kiadások a következő könyvtárakból kölcsönözhetők: Budai úti Tagkönyvtár, Központi Könyvtár, Széna téri Tagkönyvtár, Tolnai úti Tagkönyvtár, Pedagógiai Szakkönyvtár- III. Béla király tér, Bodajk

Kövesdi Péter

Nem leszek nemecsek! : útmutató fiataloknak a nagybetűs Élethez. Győr :Tarandus, cop. 2012. ; 141p. (Szintézis könyvek/Szintézis Szabadegyetem

ISBN 978-615-5180-37-8   fűzött

Kövesdi Péter eredetileg fotós, alkalmazott grafikus. Ezek mellett kezdett el foglalkozni az ezotériával, a filozófiával, a lélektannal. Jelenleg Debrecenben természetgyógyász rendelőt üzemeltet. Sok cikke jelent meg napi- és szaklapokban.

A könyvet a szerző kamaszoknak, fiataloknak szánta, kiemelve, hogy szülők és tanárok elől gondosan elzárandó. Valójában a szülőknek is érdemes elolvasni, annak ellenére, hogy stílusa, szóhasználata a fiatalok beszédmódját idézi. A családapa szerző azt akarja, amit minden szülő, hogy boldog legyen a gyereke. A könyvet olvasva olyan illúziója van az olvasónak, mintha egy kicsit idősebb, tapasztaltabb barát szólna a fiatalhoz, noha a szerző már elmúlt hatvan éves.

Sok pedagógus kerül szembe azzal a ténnyel, hogy a tanulóknak nem példakép Nyilas Misi és Nemecsek Ernő, lúzernek tartják őket. Ennek oka, hogy sokat változott a világ a könyvek megírása óta. Érdekes, ahogy a szerző elképzeli, milyen lenne a könyvek szereplőinek a sorsa felnőttként, a mi korunkban. Véleménye szerint Nyilas Mihály és Nemecsek Ernő kevés pénzért sokat dolgoznának és kihasználnák őket. Boka János egy nagyvállalat igazgatójaként sokat keresne, de nem büszkélkedne vele, beosztottjai szeretnék, mert, emberséges lenne. Áts Feri sikeres vállalkozóként, sok céget ügyesen és rámenősen vezetne. Lennének zűrös ügyei, de mindig találna valakit, aki kihúzná a pácból. Felteszi a kérdést, miért jutott erre a sorsra Nemecsek Ernő és Nyilas Misi, amikor ők jók voltak?  A válasza, mert nem jól voltak jók. Csak elég jónak kellett volna lenniük.

A szerző ekkor kezd foglalkozni azzal, hogy milyen a jó gyerek a szülő szerint. Ezért hangsúlyozza, hogy nem szülőknek, tanároknak való ez a könyv. A szülő szerint az ideális serdülő éjt nappallá téve tanul, jó jegyeket szerez, szorgalmas, udvarias, a számítógépet csak házi feladatainak megírásához használja, nem pocsékolja az időt haverokkal, barátnőkkel való lógással, hanem különórákra, szakkörökre jár, hogy még jobb tanuló legyen. Ízlése teljes mértékben megegyezik a szülő ízlésével. Igyekszik megvalósítani az apa vagy az anya álmát, amit ők valamiért nem tudtak elérni. Az ideális kamasz nem mond ellent, nem száll szembe, azt akarja, amit a szülő, önálló akarata nincs. A serdülő, ha ezt teljesíti, soha nem lesz felnőtt, nem tudja érvényesíteni elképzeléseit, önállótlan lesz, nem vállal felelősséget. Ezt a szülők sem akarhatják.

A szerző szerint a családnak van sorskönyve. Az, hogy mennyire hisz magába valaki, azt a családból hozza. Nemecsek és Nyilas Misi a családból a lúzerség programját hozta. Olyanok voltak a szüleik is. Ezen lehet változtatni. A fiatalok nagy előnye, hogy többször is változtathat, ha nem válik be valami. Azért a szülők se keseredjenek el, ha a prédikáció nem is hatott a gyerekükre, a példa igen. Legtöbb esetben azt a mintát követi, amit otthon látott.

A mai élet kulcsmondata: Légy sikeres! Ezért a példaképek a fiatalok körében általában az énekesek, színészek, valóságshow-k celebjei. A sikeresség nem azonos a boldogsággal, hiszen akkor nem lenne olyan sok sztár alkoholista, drogos, öngyilkos. A boldog ember nem akar feltétlenül sikeres lenni. A szerző megállapítja, hogy az igazi sikert tehetséggel és szorgalommal lehet elérni.

A függőségekről az a véleménye, hogy a cigaretta, az alkohol, a drog egy réteg meggazdagodását szolgálja, kihasználva gyámoltalan, hiszékeny embereket. Ezeket a szereket akkor használják az emberek, ha valami hiányzik az életükből, de ezeknek a szereknek a használatával nem fogják elérni, hogy szeressék, megbecsüljék őket, sőt éppen az ellenkezője következik be. A szexről írva nem a latin kifejezéseket használja a szerző, hanem olyan néven nevezi a nemi szerveket, cselekedeteket, ahogy azt a fiatalok is mondják. Felhívja a figyelmet, hogy csak akkor lehet a nemi szerepében sikeres egy ember, ha odafigyel a másikra is.

A fiatalok szeretnének felnőttek lenni, de csak akkor lesz felnőtt valaki, ha felelősséget vállal önmagáért és képes gondoskodni másokról.

A könyvet serdülőknek,fiataloknak és szülőknek ajánljuk.

A könyv az alábbi könyvtárakban található meg: Központi Könyvtár, Pedagógiai Szakkönyvtár - III. Béla király tér, Széna téri Tagkönyvtár.

 

Snel, Eleine

Ülj figyelmesen, mint egy béka: mindfullness-gyakorlatok gyerekeknek és szüleiknek. Budapest :Scolar, 2015.; 134 p.+ CD

ISBN 978-963-244-592-2   fűzött

Eleine Snel húsz éve meditációs relaxációval, vizualizációs gyakorlatokkal és mindfulness-képzéssel foglalkozik, mint terapeuta és oktató. A hollandiai Tudatos Oktatás Akadémiáján olyan oktatókat képeznek, akik óvodáskortól a kamaszkorig a gyerekeknek tanóra keretén belül tanítják a mindfullnesst. A szakember Hollandián kívül Belgiumban, Franciaországban és Németországban is oktatja ezt a módszert. Számos általános iskola beszámolt róla, hogy a mitfulness-gyakorlatok jótékony hatással vannak a gyerekekre. Megtanulnak lenyugodni, megértenek és elfogadnak érzelmeket, gondolatokat, kiegyensúlyozottabbak lesznek, jobban tudnak összpontosítani, megtanulnakkedvesnek lenni, gyakorolják a megértést, együttérzést.

„A mindfulness nem más, mint a jelen pillanat tudatossága, nyitott és szelíd hajlandóság arra, hogy megértsd, mi is történik benned és körülötted. ”/Snel, Eleine/

Mind a szülőknek, mind a gyerekeknek szükségük van a testi-lelki megnyugvásra, kikapcsolódásra. Ezt a hasi légzés tudatosításával is elérhetjük. Ilyenkor a légzésre kell figyelni, ahogy a hasfal fel-alá mozog, ekkor nem a fejben kavargó gondolatokra figyel az ember és megnyugszik.

Az úgynevezett „szünetgomb” alkalmazása akkor hatékony, amikor valaki hamar „felkapja a vizet”. Néhány mély lélegzet, és képes az illető nem automatikusan dühösen reagálni. A légzésre való figyelés megnyugtatja a szervezetet.

Hosszabb légzési gyakorlatra van szükség az úgynevezett békagyakorlatnál. Ezek segítenek a félelem legyőzésében, a koncentrációs problémáknál, a veszekedéseknél, sőt még a dolgozatírás előtti stressz legyőzésében is. Nem kell mást csinálni, mint ülve vagy fekve lélegezni.

A program a tudatos figyelést többféleképpen fejleszti. A könyvből ezeket is megismerhetjük.

A nyújtózkodás és a lélegzés összekapcsolásával a test korlátait ismerhetjük meg.

A kiadványból megtudhatjuk, hogyan kell kezelni az érzelmeket, az aggodalmat.

A Mindfullness Matters program óráin a kedvességet is gyakorolják a tanulók az iskolában.

A kívánságfa, amely egy gyönyörű képi megjelenítési technika, a gyerekek a türelem, a bizalom, és az elengedés folyamatával ismerkednek meg.

A könyv, a CD-melléklet használatával együtt,egyszerű meditációs gyakorlatok elsajátításával, a felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt hasznosak. A szülőknek érdemes segíteni a  gyerekeket a módszerek megtanulásában, de a pedagógusok is kipróbálhatják az óvodában, iskolában, ahogy ezt külföldön több helyen is gyakorolják.

A könyv az alábbi könyvtárakban találhatók meg: Központi Könyvtár, Széna téri Tagkönyvtár, Budai úti Tagkönyvtár, Pedagógiai Szakkönyvtár - III. Béla király tér

Kvízek

Kívánságkosár

Könyvajánló

Helyismeret


Filmes-téka

Nyit a könyvtár

forrás: Fehérvár Médiacentrum
További videók

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00463

EFOP-3.7.3-16-2017-00106

Az én könyvtáram