Központi (országos) szolgáltatások

A tudományterületek szerinti szabad hozzáférésű adatbázis-gyűjtemény az alábbi linkre kattintva érhető el:
Szabad hozzáférésű adatbázisok
Országos könyvtárakhoz kapcsolódó kulturális és a dokumentumellátással kapcsolatos információkat az alábbi központi portálok nyújtanak:
 
Könyvtárak.hu
"Új szolgáltatás indult a Könyvtári Intézet gondozásában. Az integráló felületen a könyvtárakhoz köthető kulturális programok, oktatási lehetőségek között, valamint digitális tartalmak és gyermekkönyvek, illetve egyéb, a könyvtárakhoz köthető kulturális tartalmak között is válogathatnak."

OSZK (Országos Széchényi Könyvtár)
Az OSZK a tudás tárházaként a magyar kulturális örökség hagyományos (papíralapú) és modern (elektronikus) könyvtári dokumentumainak megőrző és közvetítő intézménye.
Az OSZK gyűjti, feltárja és megőrzi a magyar nemzeti kultúra írott, nyomtatott, audiovizuális és elektronikus formában létrejött értékeit. Biztosítja a közvetlen hozzáférést saját és – központi nyilvántartások koordinátoraként – más intézmények gyűjteményeihez.

ODR (Országos Dokumentumellátási Rendszer)
Az 1997. évi CXL. törvény és az azt kiegészítő 73/2003. (V. 28.) Kormányrendelet tette lehetővé a nyilvános könyvtári ellátás érdekében egy országos dokumentumellátási rendszer kialakítását, amely többek között magában foglalja a könyvtárközi dokumentumellátást, a könyvtári dokumentumok lelőhely-nyilvántartását is. Az ODR keretében működő szolgáltató könyvtárak a nemzeti könyvtár, a nemzeti gyűjtőkörű könyvtár, az országos szakkönyvtárak, az állami egyetemi könyvtárak és a megyei könyvtárak.
Célja az, hogy megteremtse az információhoz és a dokumentumokhoz való hozzájutás azonos esélyét az ország bármely részén élő állampolgár számára a könyvtári rendszeren keresztül.
 
ELDORADO (ELektronikus Dokumentumküldés Országos Rendszere, Adatbázisa és DOkumentumtár)
Az OSZK folyamatosan bővülő komplex szolgáltatásának célja, hogy digitális formában mindenki számára hozzáférést biztosítson a hazai könyvtárakban őrzött művekhez.
A szolgáltatás jelenlegi bevezető (béta) szakaszában kb. 5 millió dokumentum – könyv, kép, térkép, kotta stb. – leírásában (bibliográfiai tételében) lehet keresni, e tételeknek egy része digitális formában ingyenesen olvasható, megnézhető.
A dokumentumokhoz való hozzáférést a szerzői jogok szabályozzák. A szerzői joggal védett dokumentumok elektronikus kölcsönzésére a későbbiekben lesz lehetőség.

KSZR (Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer)
A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) célja, hogy az 5500 főnél kisebb lakosságszámú településeken élők minőségi könyvtári szolgáltatásokhoz jussanak. A KSZR szolgáltatási szerződések kötésével teszi lehetővé, hogy központi pénzforrások felhasználásával a községi könyvtárak állományába rendszeresen kerüljön friss szak- és szépirodalom, folyóiratok, javuljanak a tárgyi feltételek.

Kvízek

Mozi

Kívánságkosár


Online elérhető adatbázis és e-könyvek


Filmes-téka

Internet Fiesta

forrás: Fehérvár Médiacentrum

További videók

Könyvajánló

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00463

EFOP-3.7.3-16-2017-00106

Az én könyvtáram


A "Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek" című program országos hatókörű könyvtári projektje