Központi (országos) szolgáltatások


Könyvtárak.hu
"Új szolgáltatás indult a Könyvtári Intézet gondozásában. Az integráló felületen a könyvtárakhoz köthető kulturális programok, oktatási lehetőségek között, valamint digitális tartalmak és gyermekkönyvek, illetve egyéb, a könyvtárakhoz köthető kulturális tartalmak között is válogathatnak."
konyvtarak.hu

ODR (Országos Dokumentumellátási Rendszer)
Az 1997. évi CXL. törvény és az azt kiegészítő 73/2003. (V. 28.) Kormányrendelet tette lehetővé a nyilvános könyvtári ellátás érdekében egy országos dokumentumellátási rendszer kialakítását, amely többek között magában foglalja a könyvtárközi dokumentumellátást, a könyvtári dokumentumok lelőhely-nyilvántartását is. Az ODR keretében működő szolgáltató könyvtárak a nemzeti könyvtár, a nemzeti gyűjtőkörű könyvtár, az országos szakkönyvtárak, az állami egyetemi könyvtárak és a megyei könyvtárak.
Célja az, hogy megteremtse az információhoz és a dokumentumokhoz való hozzájutás azonos esélyét az ország bármely részén élő állampolgár számára a könyvtári rendszeren keresztül.
www.odrportal.hu/kereso/
 
ELDORADO (ELektronikus Dokumentumküldés Országos Rendszere, Adatbázisa és DOkumentumtár)
Az OSZK folyamatosan bővülő komplex szolgáltatásának célja, hogy digitális formában mindenki számára hozzáférést biztosítson a hazai könyvtárakban őrzött művekhez.
A szolgáltatás jelenlegi bevezető (béta) szakaszában kb. 5 millió dokumentum – könyv, kép, térkép, kotta stb. – leírásában (bibliográfiai tételében) lehet keresni, e tételeknek egy része digitális formában ingyenesen olvasható, megnézhető.
A dokumentumokhoz való hozzáférést a szerzői jogok szabályozzák. A szerzői joggal védett dokumentumok elektronikus kölcsönzésére a későbbiekben lesz lehetőség.
eldorado.oszk.hu

KSZR (Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer)
A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) célja, hogy az 5500 főnél kisebb lakosságszámú településeken élők minőségi könyvtári szolgáltatásokhoz jussanak. A KSZR szolgáltatási szerződések kötésével teszi lehetővé, hogy központi pénzforrások felhasználásával a községi könyvtárak állományába rendszeresen kerüljön friss szak- és szépirodalom, folyóiratok, javuljanak a tárgyi feltételek.
https://ki.oszk.hu/sites/default/files/dokumentumtar/konyvtarellatasi_szolgaltato_rendszer_2014-07-28_0.pdf


MEK (Magyar Elektronikus Könyvtár)
1994-ben indult, jelenleg több mint 14 000 digitális könyvet tartalmazó ingyenes internetes szolgáltatás.
A MEK-ben csak magyar nyelvű vagy magyar ill. közép-európai vonatkozású, tudományos, oktatási vagy kulturális célokra használható dokumentumok kapnak helyet: elsősorban szöveges művek, kisebb részben pedig térképek és kották. Gyűjtik továbbá az elektronikus újságokat és folyóiratokat, valamint egyéb, könyvtári szempontból érdekes információforrások, szolgáltatások és dokumentumok címeit is.
mek.oszk.hu

NAVA (Nemzeti Audiovizuális Archivum)
A NAVA olyan az elektronikus műsorok számára, mint az Országos Széchényi Könyvtár a nyomtatott kiadványok vagy a Magyar Nemzeti Filmarchívum a magyar filmek számára. Gyűjtőkörébe a következő csatornák magyar gyártású illetve magyar vonatkozású (hungaricum) műsorai tartoznak: M1, M2, Duna, RTL Klub, TV2, Kossuth rádió, Petőfi rádió, Bartók rádió.
A NAVA ezenkívül befogad egyéb audiovizuális tartalmú archívumokat feldolgozási vagy tárolási célból, ezzel is segítve az audiovizuális tartalmak mint a kulturális örökség részeinek megőrzését.
nava.hu

DIA (Digitális Irodalmi Akadémia)
A Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) 1998 tavaszán jött létre. Küldetése a legújabbkori és kortárs magyar irodalom kiemelkedő alkotásainak átmentése a digitális korba, értékeinek megőrzésével, közvetítésével és népszerűsítésével.
Az Akadémia fenntartásával a kulturális kormányzat – az élő tagok számára fizetett havi felhasználási díj révén – folyamatos anyagi támogatást nyújt a magyar irodalom legkiválóbb alkotói számára írói, költői, irodalomelméleti tevékenységük folytatásához, újabb alkotások létrehozásához.
pim.hu/hu/dia

OSZK (Országos Széchenyi Könyvtár)
Az OSZK a tudás tárházaként a magyar kulturális örökség hagyományos (papíralapú) és modern (elektronikus) könyvtári dokumentumainak megőrző és közvetítő intézménye.
 Az OSZK gyűjti, feltárja és megőrzi a magyar nemzeti kultúra írott, nyomtatott, audiovizuális és elektronikus formában létrejött értékeit. Biztosítja a közvetlen hozzáférést saját és – központi nyilvántartások koordinátoraként – más intézmények gyűjteményeihez.
oszk.hu

MDK (Magyar Digitális Képkönyvtár)
A MDK 2008-2009-ben az OSZK irányításával és 48 magyar könyvtár összefogásával jött létre. A folyamatosan bővülő digitális képgyűjtemény kialakítását a Reneszánsz Év keretében az Oktatási és Kulturális Minisztérium (jogutódja: NEFMI) támogatta.
Célja, hogy az ismert és kevésbé ismert képeket a lehető legszélesebb körben hozzáférhetővé tegye határainkon innen és azon túl. A képkönyvtár gyűjtőköre - az OSZK-ban őrzött képanyagon túl - kiterjed a különféle gyűjteményekben őrzött magyar vagy magyar vonatkozású kódexekre, helytörténeti fotótárakra, képeslapokra, plakátokra és más képi (vagy képként szolgáltatott) dokumentumokra (pl. kéziratokra).
kepkonyvtar.hu

ADT (Arcanum Digitális Tudománytár)
Magyarország legnagyobb és folyamatosan bővülő digitális periodika adatbázisa, amely a teljesség igényével teszi hozzáférhetővé több száz hazai tudományos és szakfolyóirat, valamint heti- és napilap minden lapszámát. A több millió oldalas szövegállományban történő keresés, továbbá a több száz lap tartalomjegyzékének böngészése díjtalan, a dokumentumok megjelenítéséhez előfizetés szükséges. A Vörösmarty Mihály Könyvtárban, a tagkönyvtárak és részlegek számítógépein teljes körű a hozzáférés.
adtplus.arcanum.hu

Hungaricana – Közgyűjteményi portál
A Hungaricana szolgáltatás elsődleges célja, hogy a nemzeti gyűjteményeinkben közös múltunkról fellelhető rengeteg kultúrkincs, történeti dokumentum mindenki számára látványosan, gyorsan és áttekinthető módon váljon hozzáférhetővé. Az adatbázis folyamatosan gazdagodó virtuális gyűjteményei a gyors ismeretszerzés mellett, a mélyebb feltáró kutatások követelményeinek is megfelelnek.
hungaricana.hu

Kvízek

Mozi

Kívánságkosár


Online elérhető adatbázis és e-könyvek

Filmes-téka

Kölcsönzés járvány alatt

forrás: Fehérvár Médiacentrum

Maradjunk kapcsolatban!

forrás: Nyolcezer.hu

Kollégáinkat díjazták

forrás: Fehérvár Médiacentrum

További videók

Könyvajánló

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00463

EFOP-3.7.3-16-2017-00106

Az én könyvtáram


A "Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek" című program országos hatókörű könyvtári projektje