Könyvajánló: 2014. január

 

Pedagógiai Szakkönyvtár pedagógiai könyvajánlata
szülőknek és pedagógusoknak

Készítette: Erdősi Ilona
tájékoztató könyvtáros

 

Vallieres, Suzanne

Pszichotrükkök 9-12 éves korig: a prepubertás. Budapest : Libri Kiadó, 2012. 239 p. ; 20 cm (Modern szülők)

ISBN 978-963-310-139-1 fűzött : 2490,- Ft

    A szerző kanadai pszichológusnő, 1990 óta foglalkozik gyerekekkel és kamaszokkal. 1996 óta könyveket, ismeretterjesztő cikkeket ír, televíziós műsorokban szakértőként szerepel. Ebben a kötetben a prepubertással foglalkozik, amely a kamaszkor első kezdeti szakasza. Az első részben a kamaszkor jellemzőit mutatja be, majd a gyerekek és a számítógép, videojáték, mobiltelefon viszonyáról ír. A gyereknek „megtiltani nem lehet”, hogy számítógépezzen, mert megtalálja a módját, hogy hozzáférhessen. Célunk az legyen – írja a pszichológusnő -, hogy megfelelő keretek közé szorítsuk a használatát. Példaként említi, hogy közös helyiségben legyen a gép, ne a gyerek hálószobájában. Felsorolja a számítógép-függőség jeleit, tanácsokat ad az internet veszélyeinek kivédéséről. A következő részben a kiskamasz és a tanulás viszonyát boncolgatja. Amennyiben nehézségei adódnak a tanulásban, minél hamarabb segítünk, annál hamarább oldódik meg a probléma. A szakember figyelmeztet soha ne mondjuk, hogy „semmire se fogja vinni az életben”, mert ezzel önbizalmát, önbecsülését romboljuk. Az udvariatlanságot, tiszteletlenséget, sértegetést ne hagyjuk szó nélkül. A sorozatos szabályszegést büntessük, és ebben ne legyünk következetlenek – ajánlja. Amennyiben hazudozáson kapjuk a gyereket, az okát keressük meg. A teljesítmény miatti stressz, szorongás azokra jellemző, akiktől a szülők túl sokat várnak el, ezért ne legyenek irreálisak a követelmények a gyerek képességeihez viszonyítva, olvashatjuk a könyvben. Ezután a hiperszexualitásról és ennek minimalizálásáról ír a szerző. Például ne öltöztesse az anya kiskamasz lányát úgy, mintha felnőtt nő lenne, csupán azért, mert ez a divat. A zsebpénz témában a szakember véleménye, hogy segíti az önállóság kialakulását, a döntéshozatalt. A megfélemlítés esetében a pszichológusnő felsorolja azokat a jellemzőket, amelyekből rá lehet jönni, ha a gyereket megfélemlítették, még akkor is, ha nem beszél róla. A megfélemlítést semmiképpen ne tűrjük el, kérjünk segítséget. A következő részben a tekintély elleni lázadásról olvashatunk. A szülő feladata, hogy az életkornak megfelelően a szabályokat tágítsa, de azokat következetesen tartassa is be. A kiskamaszkorban előforduló figyelemzavarról, hiperaktivitásról is ír a szerző. Otthon maradhat-e egyedül a kiskamasz? A megoldások a következők lehetnek: abban az esetben, ha még fél egyedül, nem. A szülők eleinte csak rövid időre és nappal hagyják magára. Mondják el mit tilos tennie. Adják meg a saját és legfontosabb telefonszámokat (mentők, tűzoltók, rendőrség). A szülők is telefonáljanak haza gyerekük és saját maguk megnyugtatására. A kiskamaszok életében egyre nagyobb szerepet kap a barátság. Ekkor kezdik megtanulni, mit jelent egy adott közösségbe tartozni. Ne a szülő akarja kiválasztani a gyerek barátait, de ismerje meg őket. Abban az esetben, ha nem tetszik a barát viselkedése, a cselekedetet minősítse, ne a személyiséget. Kialakult értékrenddel rendelkező személy, hasonló értékrendű barátot választ. Ebben mutasson a szülő példát. Az utolsó fejezetben az első középiskolai év kezdéséhez ad tanácsokat a könyv írója. Minden fejezet felépítése a következő: Kérdések feltevése, részletes válaszok, a válaszok egy-két mondatos összefoglalása. A könyvet a felhasznált irodalom jegyzéke és néhány, a témával kapcsolatos, magyar nyelvű könyv felsorolása zárja. 

A könyv megtalálható a III. Béla király téri Tagkönyvtárban, a Központi Könyvtárban, a Széna téri Tagkönyvtárban.

 

Konberg, Ludwig - Förder, Gabriele

Kineziológia gyerekeknek: hogyan győzhetők le a tanulási zavarok. Budapest : Móra ,2013. 129 p. ; 24 cm. (Móra családi iránytű)

ISBN 978-963-11-9503-3 fűzött : 2500,- Ft

     A kineziológia „mozgástudományt” jelent. A mozgás nemcsak a testi és a lelki állapotra hat, hanem a gondolkodásra is. A csecsemőnek,  kisgyereknek nagyon fontos a mozgás, mert ezáltal az agyuk is fejlődik, új és újabb idegpályák jönnek létre. Ezért káros, ha kevés a játék- és mozgástere, helyette a televízió vagy a számítógép előtt üldögél órákig. Így bizonyos idegpályák esetleg ki sem alakulnak vagy leépülhetnek, amelyek később tanulási nehézségekhez vezethetnek. Sajnos egyre több tanuló küzd tanulási és magatartási zavarokkal. A szerzők szerint ezeket a zavarokat befolyásolja a félelem, a stressz, az érzelmi problémák, balesetek elszenvedése, helytelen táplálkozás, a szervezet vízhiányos állapota, az órákig tartó folyamatos tévénézés. A kineziológusok szerint a különféle stresszek blokkokat hoznak létre a szervezetben. Céljuk megismerni és feloldani ezeket a blokkokat. A tanulási blokkokat így osztályozzák: bal-jobb blokk, fent-lent blokk, elöl-hátul blokk. Ezek jellemzőit és felismerésüket részletesen ki is fejtik a szerzők, hogy akár a szülő is képes legyen ezekre ráismerni. A blokk jellegének megállapításánál jelentős szerepe van, hogyan rajzolja le gyerek a fekvő nyolcast (hol keresztezik egymást a vonalak: a középsíkon, felette vagy alatta, a két rész egyforma-e, vagy egyik nagyobb, mint a másik). Ezután részletesen leírja azokat a gyakorlatokat, amelyekkel oldhatók ezek a blokkok, így a gyerekek kezdetben szülői segítséggel, majd önállóan is képesek a feladatok rendszeres elvégzésére. A kiadvány végén a felnőtteknek szánt stressz oldását célzó gyakorlatokról olvashatunk. A könyvet név- és tárgymutató zárja.

A könyv megtalálható a következő könyvtárakban: III. Béla király téri Tagkönyvtár, Széna téri Tagkönyvtár, Sziget utcai Tagkönyvtár, VMK/KSZR/Alap, VMK/KSZR/Sukoró

 

Rogge, Jan-Uwe

Nevelési kérdezz-felelek: 111 kérdés és válasz. Budapest : Park, 2012. 247 p. ; 20 cm

ISBN 978-963-530-965-8 fűzött : 2500,- Ft

Jan-Uwe Rogge Németországban az egyik legnépszerűbb nevelési szakember, aki előadásokat, szemináriumokat, továbbképzéseket tart szülőknek, nevelőknek. Számos  neveléssel foglalkozó könyve jelent meg,  eddig 21 nyelven. E munkájának előszavában leírja, hogy a „nevelés nem más, mint a gyerekek elkísérése az életben. Márpedig ez nem egyenes felfelé kapaszkodó ösvény, és legkevésbé sem kényelmes séta.” Kiemeli, hogy a gyerekek nem a tökéletes, tévedhetetlen szülőket kedvelik, hanem azokat, akik néha tévednek, de azt beismerik. A szülőnek különbséget kell tudni tenni a nevelési hiba és a gyerek fejlődési sajátossága között. Az előbbit ki lehet javítani, az utóbbit el kell fogadni. A szerző azt is megemlíti, hogy előadásai után sok szülő tesz fel konkrét kérdéseket. Ez a mű az ilyen rövid kérdésekre adott lehetséges válaszok tárháza. Érdekes a könyv felépítése, leginkább egy kvízkönyvre hasonlít, de itt több válasz is elfogadható. A szakember először leírja  párbeszédes formában az adott nevelési szituációt, majd három különböző megoldási javaslat közül lehet választani. A következő oldalon a jó válasz vagy válaszok olvashatók, indoklással együtt. Például: Dühkitörések: Mit csináljak, ha a lányom időnként kiborul? Csapkod, szitkozódik, toporzékol, üvölt, pedig már 8 éves, kinőtt a dackorszakból – mondja egy anyuka. Válaszok: A. Megérti lánya dühét, de közvetlen közelről nem hajlandó részesévé válni az indulatoknak. Lányával berendeznek egy dühöngő sarkot, ahol kiélheti agresszióját és nem tesz kárt sem. B. Kimegy a szobából, nem vesz tudomást a dühkitörésről. Megvárja míg megnyugszik a gyerek. C. Megpróbál „szép szóval” hatni a kislányra. Csitítgatja: nyugodj meg! A helyes megoldás(ok) a könyv következő oldalán találhatók. Ilyen és hasonló, a  gyermekneveléssel kapcsolatos problémákat vet fel a szerző. A könyv olvasmányos, saját nevelési attitűdjét tesztelheti az olvasó. Szülőknek, pedagógusoknak ajánljuk a kiadványt.

A könyv megtalálható a Budai úti Tagkönyvtárban, a III. Béla király téri Tagkönyvtárban, a Központi Könyvtárban, a Zsolt utcai Tagkönyvtárban.

 

Tóth Szilvia

A tanulászavar pedagógiai megközelítése. [Pozsony] : Ab-art, 2012. 119 p. ; 21 cm

ISBN 978-80-8087-137-6 fűzött : 1700,- Ft

    A tanulási zavarok problémája egyre több diákot érint, ezért  a szakértők is nagyobb számban foglalkoznak a témával: gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok, pszichológusok, neurológusok. A gond az általános iskolában jelentkezik, viszont az általános iskolai tanárok nem szakemberei a témának. A könyv szerzője egyéni képzési programot  javasol a felzárkóztatásra, integrációra. Többnyire csak néhány speciális tanulási nehézséget ismernek a pedagógusok, ezért a könyv szerzője felsorolja és részletesen jellemzi ezeket tanulási nehézségeket: diszlexia (olvasási rendellenesség), diszgráfia (írási rendellenesség), diszortográfia (helyesírási rendellenesség), diszkalkulia (számolási zavar), diszpraxia a saját test és a környezet kölcsönhatásának zavara), diszpinxia (rajzolási rendellenesség), diszmúzia (zenei képességek zavara). A tanulási zavarok diagnosztizálása csapatmunka. A tanulási nehézségek kihatnak a tanuló személyiségének fejlődésére. szociális problémákat, frusztációt, haragot, szorongást, önértékelési zavarokat okozhatnak. Egyéni korrekciót kell kidolgozni, amely során multiszenzoros megközelítéssel, minél több érzékszerv bekapcsolásával, mozgással, ritmizálással kombinálva több inger hat, amely segíti a rögzülést és elraktározódást a memóriába. A diákok a korrekció során kis lépésekben és rendszeresen haladnak előre. A korrekció akkor sikeres, ha a gyerekeknek sikerélményük van. A korrekció néhány módszere. Fernald, elhúzás, olvasás könyvjelzővel, páros olvasás.  Az egyén integrálását az általános iskolában gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus végzi, de a szakemberektől az általános iskolai pedagógus is kaphat olyan segítséget, hogy  maga is képes elvégeztetni a feladatokat. A szerző szlovákiai magyar iskolában végezte el az esttanulmányokat. A kiadvány melléklettel zárul, amelyben tanárok, szülők  részére készített kérdőívek, egyéni oktatási-nevelési terv, és az egyes tantárgyaknál használható ötletek  szerepelnek.

A könyv megtalálható a III. Béla király téri Tagkönyvtárban.

 

Sebő József

A katedra túloldalán: Fiatal pedagógusok füveskönyve. Budapest : Új Ember, (2014). 285 p. ; 19 cm

ISBN 978-963-9674-35-6  fűzött : 1590,- Ft

    Az alcím füveskönyvként említi a kiadványt, valójában minden kezdő pedagógus kézikönyve lehetne. A szerző több mint harminc évet töltött a pedagóguspályán az általános iskolától a felnőttoktatásig „szinte minden szinten”. Leghosszabb ideig főiskolai és egyetemi hallgatókat oktatott. Nekik és a kezdő pedagógusoknak ajánlja a könyvet. A tanító, tanár legfontosabb munkaeszköze a személyisége, ezért felsorolja a kívánatos tulajdonságokat. Kiemeli az első óra jelentőségét, a tanári beszéd és testbeszéd fontosságát. A pedagógusoknak ismerniük kell a konfliktuskezelést, a kooperatív munkaformákat, a projektpedagógiát, a kompetenciaalapú oktatást, az alternatív pedagógiákat, az informatikát. A tanulók is szívesebben készítik el a házi feladatot, ha számítógépen dolgozhatnak. A szerző kiemeli a NAT, a pedagógiai program, a tanmenet, az SZMSZ, a házirend fontosságát. Külön fejezetet szán a tanórai felkészülésre, leírja milyen a jó óravázlat, hogyan lehet a gyerekek figyelmét felkelteni. Kitér a tanári kérdések fajtáira, példákat ír a jó és a rossz kérdésekre. A házi feladat szerepét hangsúlyozza, de arra is választ ad mi a megoldás, ha a tanuló nem írta meg a leckét. A könyv írója ismerteti a különböző szervezési módokat: frontális-, csoport-, pármunka és egyéni munka. 43 pontban sorolja fel, hogyan lehet fegyelmezni. A konfliktusok megoldásánál Gordon módszerét ajánlja. Kiemeli mire kell osztályfőnökként figyelni és milyen adminisztrációkat kell elvégezni. Tanácsokat ad hogyan illeszkedjen be a fiatal a tanári testületbe, sőt az egyes tanártípusokat mint kollégákat is bemutatja, hogy kihez érdemes segítségért fordulni. Sebő József a könyvet esettanulmányok ismertetésével teszi életszerűvé. Az egész művet áthatja a segíteni akarás, a fiatal pedagógusok iránti szeretete és megbecsülése.

A könyv megtalálható a III. Béla király Tagkönyvtárban.

 

Székesfehérvár, 2014.01.22.                                              

                                 

                                                                                                              

Kvízek

Kívánságkosár

Könyvajánló

Helyismeret


Filmes-téka

Nyit a könyvtár

forrás: Fehérvár Médiacentrum
További videók

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00463

EFOP-3.7.3-16-2017-00106

Az én könyvtáram