Hírek, események

Írjál és szeressél

A szerelemről szól az új könyv is
Nyáry Krisztián lesz a vendég

 gg, szz

Írjál és szeressél – 125 levelet és szerelmes történetet ad közre legújabb könyvében Nyáry Krisztián. A fotókkal illusztrált kiadványról június 6-án, 17 órakor Hevesi Judit, a kötet szerkesztője beszélget a szerzővel a Vörösmarty Mihály Könyvtár Olvasótermében. 

Nyáry Krisztián fontos missziót teljesített, amikor a Facebookon – a barátai szórakoztatására --  magyar írók, költők szerelméről írt, majd ezeket az etűdöket – szép fotókkal kiegészítve – könyvalakban is megjelentette. Köteteivel ugyanis népszerűsítette az irodalmat, megismertette az olvasókat egy-egy szerző életművével, ráirányította a figyelmet költészetünk gyöngyszemeire. Aki boldogan merült el az „Így szerettek ők” két kötetében, később pedig szívesen  olvasta a Festői szerelmek című könyvet, amelyben a szerző 19-20. századi festők párkapcsolatairól mesélt (és közben felfedeztette velünk a neves képzőművészek munkáit is), az bizonyára nagyon megkedveli majd az Írjál és szeressél című kötetet.

A legújabb kiadványban híres és kevésbé ismert művészek, történelmi személyiségek szerelmi levelezése nyomán esik szó különleges kapcsolatokról. A kötet címe – Írjál és szeressél – Nemes Nagy Ágnes és Lengyel Balázs levelezéséből való.  De szó sincs arról, hogy a levelek mindegyike érzelmektől túlcsorduló vallomás volna! A 125 levél és történet révén a kapcsolatok sokféle válfaját mutatja be Nyáry Krisztián: az írásokban megmutatkozik a vad szenvedély, de a kedves humor is, olvashatunk a házasságok apró-cseprő hétköznapi ügyeiről éppúgy, mint hűtlenségről, lelkifurdalásról. Megesik, hogy a szerelem ösztönzőleg hat az alkotómunkára: a levelek a szellemi párbeszéd részének is tekinthetők. De búcsúlevél is akad, hiszen a történelem viharai – a háború, a munkaszolgálat – éppúgy elszakíthatták egymástól a párokat, mint egy másik, újabb szerelem, amely miatt a kötelékből szabadulni igyekszik valamelyik fél. 

Nemegyszer a levelek kapcsán kibontakozó történet részleteit már az Így szerettek ők című kötetekből ismerhetjük – a könyv utal is erre, pontosan megjelölve, hol tudunk mélyebbre ásni a témában. (Elvégre a korábbi kötetekben már szó esett például Ady és Léda héja nászáról, Krúdy Gyula kalandjairól, vagy éppen Mikszáth különös házasságáról…)

Ugyanakkor neves színészek (Latinovits Zoltán és Ruttkai Éva) vagy éppen híres történelmi alakok kapcsolatai is feltárulnak – ez utóbbira érdekes példa az agg Kossuth Lajos táplálta gyengéd érzelmek a mindössze 19 esztendős Zay Sarolta iránt.

Nyáry Krisztián könyvét olvasva, a nagyszerű stílusban megírt, szép vagy éppen kedves leveleket böngészve felébred bennünk a nosztalgia egy napjainkban már szinte elveszettnek látszó világ iránt. Hiszen ma nem érünk rá kézzel írott leveleket fogalmazni, hosszan a postára várni. Ma a drótposta, az e-mail a divat – ami azonnal célba ér, és azonnal meg is válaszolható. De a levelek is rövidülnek, az internetes chetelés, az sms világában már nem igen írunk hosszú vallomásokat, inkább sűrűbben adunk magunkról (érzelmeinkről, gondolatainkról) rövid – sőt olykor szűkszavú, pusztán a lényegre szorítkozó -- híradásokat. A szerelmi levelezés a 21. században kiveszőben van – és ha születnek is ilyen jellegű írások, rendszerint „eltűnnek”, kitörlődnek az elektronikus postaládánkból. Ki tudja, talán Nyáry kötetének hatására lelassulhat, megfordulhat ez a folyamat…

 

További híreink

Virtuális kiállítás a megye templomairól
Régi képeslapok, muzsika kíséretével

2019. szeptember 14-22.

Könyvtárak az emberért
Felelősség a Földért

2019. szeptember 30 - október 6.

A programokat folyamatosan feltöltjük

Megnyitja Polák István ny. könyvtáros-magyartanár


2019. szeptember 16.

Felnőtteknek és gyerekeknek


Leadási határidő:
2019. szeptember 13.

Keserű Imre kiállítása


Megnyitó:
2019. augusztus 29.

Várjuk javaslataikat szeptemberi kosarunkba.

EFOP-3.7.3-16-2017-00106

Online elérhető adatbázis és e-könyvek

Filmes-téka

Könyvtármozi szakmai napok Székesfehérváron

forrás: Fehérvár Médiacentrum

Különleges kis grafikák a könyvtárban

forrás: Fehérvár Médiacentrum


További videók

Könyvajánló